Linde Wojciech Albert


Urodził się 22 kwietnia 1906 roku w Radkowie, gmina Kaczory, zm. 9 czerwca 1997 roku Pile.

Działacz samorządu rzemiosła, starszy cechu, mistrz krawiecki, ceniony fachowiec. Pochodził z wielodzietnej rodziny chłopskiej. Był synem Alberta Linde i Heleny z domu Czarnota. Miał czworo rodzeństwa, dwóch braci i dwie siostry. Żonaty z Zofią Radke od 1929, synowie Eugeniusz i Tadeusz.

Zawodu uczył się w Chodzieży. Egzamin mistrzowski zdał w Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu. Własny zakład krawiecki otworzył w Rzadkowie w 1928 roku. Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 roku w okolicach Konina. W latach 1939-1942 prowadził nadal zakład w Rzadkowie, zatrudniając polską młodzież, chroniąc ich przed wywózką na przymusowe roboty do Niemiec. W 1942 skierowany został do kopania rowów dla wojska. Do Morzewa powrócił w styczniu 1945 roku.

W Pile osiedlił się w 1948 roku i otworzył swój zakład krawiecki przy ul. Buczka 58. W zakładzie pracowało zawsze ponad dziesięć osób. Prowadził kursy kroju i szycia w szkole zawodowej przy ulicy Teatralnej. Wykształcił około dwustu czeladników krawieckich. Kładł nacisk na rzetelność i staranność wykonywania usług przez rzemieślników. Dzięki swojej sumienności zawodowej uchronił się w latach pięćdziesiątych przed domiarami podatkowymi nakładanymi na rzemieślników i kupców

Utworzył w Pile Cech Krawców, a po połączeniu cechów branżowych był pierwszym Starszym Cechu Rzemiosł Różnych w latach 1953-1957. Pierwsza siedziba Cechu mieściła się w jego prywatnym mieszkaniu. W tę społeczną działalność wdrożył również starszego syna Tadeusza, który zbierał składki od członków Cechu w terenie. Pracą zawodową i działalnością społeczną w samorządzie rzemieślniczym zajmował się niemal do końca swojego długiego życia. Spotykał się z młodzieżą, uczącą się krawiectwa.

Uhonorowany Medalem Stanisława Staszica, 1996. Nominowany w 2000 roku, w plebiscycie Pilanin XX wieku, organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Miasta Piły i redakcję „Tygodnika Nowego” .

Bibliografia:

Źródła :
Archiwum TMMP, karta : Wojciech Linde/Tadeusz Linde, rozmawia z Andrzejem Milczyńskim, październik 2000; Wojciech Linde/Wiktor Piorkowski, kwiecień 1995
Opracowania:
91 lat seniora//Rzemieślnik Pilski. – 1997, nr 4, s.2; Od redakcji// Rzemieślnik Pilski. – 1997, nr 7, s.2; Wojciech Linde//Tygodnik Nowy.-2000, nr 48, s. XI : il.;Historia Cechu – Cech Rzemiosł Różnych w Pile//www.cechwpile.pl/?page_id=42 : dostęp 14.07.2018

Opracowała Maria Bochan


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.