Turniej wiedzy o mieście

TURNIEJ WIEDZY O PILE, 2016

12 lutego 2016 r. w Publicznym Przedszkolu nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile odbyła się VIII edycja Turnieju wiedzy o Pile pt. „Piła moje miasto” w ramach VII edycji Dnia Pilskiego Przedszkolaka pod patronatem prezydenta miasta Piły Piotra Głowskiego.
Organizatorem turnieju byli dyrektor Przedszkola Elżbieta Bukowiecka – Górny i Rada Pedagogiczna. Celem – kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej, dzielenie się wiedzą o rodzinnym mieście oraz wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych działań.
Jury w składzie : Beata Dudzińska – zastępca prezydenta miasta Piły, Maria Bochan – prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, Barbara Miszczak – dyrektor Publicznego Przedszkola nr 12 w Pile i Marlena Drozdowska – dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14 w Pile, bacznie obserwowało poczynania dzieci. W turnieju wzięło udział 13 dwuosobowych zespołów dzieci 5-6.letnich z przedszkoli nr : 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Była to rekordowa liczba uczestników, co świadczyło o dużym zainteresowaniu i chęci poznania dziejów naszego miasta. Dzieci wykazały się dużą wiedzą o Pile; doskonale i prawidłowo udzielały odpowiedzi na zadane pytania np.: „Co przedstawia herb naszego miasta?”, „Jak nazywa się rzeka, która przepływa przez nasze miasto?”, „Gdzie w mieście znajdują się ruchome schody?”, „Jak nazywa się Prezydent naszego miasta?”. Jednym z zadań było ułożenie zagadki popularyzującej ciekawe miejsce w naszym mieście i wykonanie pracy plastycznej będącej jej rozwiązaniem. Każda z drużyn uzyskała 15 punktów czyli maksymalną liczbę, jaką można było zdobyć.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami oraz upominkami ufundowanymi przez Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci działające w placówce oraz Radę Rodziców przedszkola.

Tekst : Iwona Dziedzic, Mariola Kobus, Grażyna Ludkowska

Turniej wiedzy o mieście, 2015

Wyjątkowe wydarzenia zgromadziło 13 lutego 2015 roku w Publicznym Przedszkolu nr 18 im. Kubusia Puchatka dzieci, nauczycieli oraz Jury w składzie : Sebastian Dzikowski dyrektor Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta w Pile, Małgorzata Jarka wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu delegatura w Pile, Maria Bochan prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, pani Ania nauczycielka Publicznego Przedszkola nr 1 i pani Kasia nauczycielka Publicznego Przedszkola nr 14. Tego dnia odbył się VII „Turniej wiedzy o Pile” pod patronatem prezydenta miasta Piły. W turnieju wzięło udział osiem zespołów dzieci 5/6 letnich z przedszkoli nr 1, 2, 7, 11, 14, 16, 18 i 19. Na początku wszyscy obejrzeli prezentację multimedialną „ Piła, moje miasto”. Następnie dzielni zawodnicy przystąpili do sześciu konkurencji. Pierwsze zadanie związane było z publicznym przedstawieniem napisanego wcześniej opowiadania o Pile pokazującego i promującego zabytki, walory turystyczne i rekreacyjne naszego miasta. Trud dzieci i opiekunów został nagrodzony największą liczbą punktów. Kolejne zadania polegały na narysowaniu właściwej drogi w labiryncie, ułożeniu z części herbu Piły, wybraniu widokówek przedstawiających architekturę naszego miasta, wykonaniu flagi Piły oraz udzieleniu odpowiedzi na wylosowane pytania.
Turniej upłynął w miłej i przyjaznej atmosferze. Przedszkolaki posiadały wysoki stopień wiedzy i umiejętności. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe, ufundowane przez Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci działające w placówce oraz dyplomy. Przyjemność sprawił także dzieciom słodki poczęstunek.

Tekst : Anita Jaskólska – Gesek, Publiczne Przedszkole nr 18

fot_1
fot_2
fot_3
fot_4
fot_5
fot_6
fot_7
fot_8